+609 553 5555        pro@unipsas.edu.my
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Staf
Pelajar
Pelawat

Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah

INFO KORPORAT

Visi

  • Menyediakan program pengajian berkualiti berlandaskan Islam dan bersesuaian dengan keperluan semasa
  • Meningkatkan profesionalisme tenaga akademik dan pengurusan melalui pembangunan staf
  • Membentuk individu yang berilmu, beriman, berakhlak mulia dan berdaya saing
  • Membangun dan melengkapkan prasarana pendidikan terkini bagi menyumbang kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan efisien
  • Menjadikan KUIPSAS sebagai pusat penyelidikan dan rujukan ke arah pembangunan pendidikan sejagat

Misi

Beriltizam meningkatkan kualiti akademik yang mengintegrasikan ilmu aqli dan naqli bagi melahirkan individu yang seimbang, berdaya saing dan bersahsiah, melalui budaya pengurusan, profesional dan persekitaran yang kondusif.

Objektif

  • Menyediakan program pengajian berkualiti berlandaskan Islam dan bersesuaian dengan keperluan semasa
  • Meningkatkan profesionalisme tenaga akademik dan pengurusan melalui pembangunan staf
  • Membentuk individu yang berilmu, beriman, berakhlak mulia dan berdaya saing
  • Membangun dan melengkapkan prasarana pendidikan terkini bagi menyumbang kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan efisien
  • Menjadikan KUIPSAS sebagai pusat penyelidikan dan rujukan ke arah pembangunan pendidikan sejagat

Carta Organisasi

PEJABAT NAIB CANSELOR (UnIPSAS) KM 8, JALAN GAMBANG, 25150 KUANTAN

09-553 5555

09-5364421

Loading...