+609 553 5555        pro@unipsas.edu.my
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Staf
Pelajar
Pelawat

Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah

JABATAN SUMBER MANUSIA

Sumber manusia syarikat (HR) atau sumber manusia (HR) dalam bahasa Inggeris, adalah fungsi dan / atau jabatan bidang ‘Pengurusan dan pentadbiran syarikat’ yang mengatur dan memaksimumkan prestasi pegawai, atau modal insan, dalam syarikat atau organisasi untuk meningkatkan produktiviti mereka.

Sumber manusia di luar konteks fungsi atau jabatan syarikat identik dengan modal insan, iaitu mereka akan menjadi pegawai syarikat.

Pengurusan sumber manusia sangat penting dalam syarikat atau organisasi kerana menguruskan sumber manusia, oleh itu sumber yang paling tidak dapat diramalkan dan dinamik.

Pengurusan sumber manusia yang baik menghasilkan, sebagai proses rantai, faedah dan kelebihan berikut:

meningkatkan dan memanfaatkan kemahiran dan kebolehan pekerja meningkatkan prestasi, kualiti dan pengeluaran pekerja dan syarikat.Hubungan interpersonal yang baik antara pekerja menimbulkan motivasi dan iklim yang baik.Hubungan interpersonal yang baik antara pekerja dan HR menjadikan semua orang merasa didengarkan dan dihargai pembaharuan pekerjaan atau penciptaan pekerjaan baru dilaksanakan dengan cara yang harmoni untuk semua orang. pekerjaan tersebut dihuni oleh orang yang kompeten untuk pekerjaan itu dan sesuai dengan pasukan bekerja.

JABATAN SUMBER MANUSIA UnIPSAS KM 8, JALAN GAMBANG, 25150 KUANTAN

09-553 5555

09-5364421

Carta Organisasi

Visi

Untuk memastikan perancangan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia dapat dilaksanakan dengan berkesan bagi menentukan organisasi & mempunyai sumber manusia yang berkualiti, berkemahiran dan kompeten serta berintegriti bagi mencapai objektif bahagian.

Misi

 • Untuk menjadi organisasi terbaik dalam pembangunan sumber manusia yang berkualiti, berkemahiran dan kompeten serta berintegriti bagi melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk mencapai objektif organisasi.

 • Untuk memastikan perancangan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia dapat dilaksanakan dengan berkesan bag menentukan organisasi mempunyai sumber manusia yang berkualiti, berkemahiran dan kompeten serta berintegriti bagi mencapai objektif bahagian.

 • Untuk menghasilkan anggota yang berkualiti, berkemahiran dan kompeten serta berintegriti melalui perancangan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia secara cekap dan berkesan bagi mencapai objektif organisasi.

Objektif

Untuk menghasilkan anggota yang berkualiti, berkemahiran dan kompeten serta berintegriti melalui perancangan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia secara cekap dan berkesan bagi mencapai objektif organisasi.

Unit Pengurusan Sumber Manusia

Fungsi Unit 

 • Mengurus tuntutan dan terimaan biasiswa dari penaja
 • Mengurus dan mengemaskini caj dan bayaran ke Sistem Akaun Pelajar
 • Mengurus pembayaran kepada pelajar (tuntutan yuran, lebihan, biasiswa, tabung pinjaman, kebajikan dan deposit)
 • Mengurus pembayaran yang melibatkan pelajar.
 • Menguatkuasakan kawalan kredit.

Objektif Kualiti

 • Bayaran dari penaja dikemaskini ke Sistem ekampus dalam tempoh satu (1) bulan
 • Lebihan bayaran dari penaja dikemaskini ke akaun pelajar dalm tempoh tujuh (1) bulan
 • Aduan dari pelajar/pelanggan diberi maklumbalas/diambil tindakan dalam tempoh 24 jam.
 • Pembayaran yang melibatkan pelajar dibuat dalam tempoh empat (30) hari bekerja setelah dokumen lengkap diterima.
 • Tindakan susulan ke atas hutang Universiti akan diambil selepas 30 hari dari tarikh invois.

Unit Pembangunan Sumber Manusia

Fungsi Unit

 • Menerima Daftar Bil dan dokumen sokongan yang telah disahkan dari Pusat Tanggungjawab.
 • Mengurus dan memproses semua jenis pembayaran kepada pelanggan mengikut tatacara kewangan KUIPSAS.
 • Menyedia dan mengemukakan Laporan Mingguan, Bulanan dan tahunan untuk Mesyuarat Pengurusan KU, Mesyuarat Lembaga Pengelola dan Mesyuarat Lembaga Pengarah.
 • Membuat bayaran gaji dan elaun bulanan
Loading...